Makepung Lampit – Jembrana, West Bali

Makepung Lampit, bull races – Jembrana, West Bali November 2017 & 2018 Blog about the Makepung Lampit